Linux palvelimet osa 3

Kolmannella opetuskerralla aiheena oli Apache-weppipalvelin ja LAMP kehitysalusta. Tehtäviä tulikin mukavan kokoinen paketti…

a) Asenna Apache, laita käyttäjien kotisivut (http://example.com/~tero) toimimaan. Testaa esimerkkikotisivulla.

Kerran päivässä ‘update’ komento ennen minkään ohjelman asennusta, sitten Apachen kimppuun. Paketin hallinnasta ei löydy pelkkää apache pakettia, vaan se on nimellä apache2. Eli ‘sudo apt-get install apache2’ komennolla apache asennetaan. “http://localhost” sivulla voi tarkistaa onko apache-palvelin asentunut onnistuneesti.
apache.png
Testasin myös omalla ip-osoitteella (“http://1.2.3.4”) ja sekin toimi. ip-osoitteen saa selville ‘ip addr’ komennolla.

Käyttäjän kotisivut tehdään luomalla kotihakemistossa ‘cd’ kansio thml tiedstolle ‘mkdir public_html’. (tärkeää nimetä juuri public_html). ‘whoami’ komennolla selvitetään oma nimi, jonka jälkeen sivulla “http://localhost/~’omanimi'” sivulla näkyy käyttäjän kotisivut. Niitä voi muokata helposti tekemällä public_html -kansioon index.html -tiedoston, jonne voi kirjottaa perus html -tekstiä. publuc_html kansiossa ‘nano index.html’ komennolla voi luoda teksti tiedoston ja sinne voi haluaamaansa koodia kirjoittaa. Lopputulos näyttää esim. tältä:
local
b) Surffaa oman palvelimesi weppisivuja. Etsi Apachen lokista esimerkki onnistuneesta (200 ok) sivulatauksesta ja epäonnistuneesta (esim 404 not found) sivulatauksesta. Analysoi rivit.

Lokitiedot löytyy ‘cd /var/log/apache2’ ‘tail -F acces.log’

Onnistunut sivulataus:
$ 127.0.0.1 – – [04/Feb/2018:19:31:53 +0200] “GET /~ilkka/ HTTP/1.1” 200 463 “-”  “Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux x86_64; rv:58.0) Gecko/20100101 Firefox/58.0”

Epäonnistunut sivulataus:
$ 127.0.0.1 – – [04/Feb/2018:19:32:09 +0200] “GET /~ilkkaa/ HTTP/1.1” 404 498 “-”  “Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux x86_64; rv:58.0) Gecko/20100101 Firefox/58.0”

Molemmissa esimerkeissä on käyty käyttäjän kotisivuilla, mutta epäonnistuneessa latauksessa on kirjoitusvirhe url.ssa eli sitä sivua ei ole olemassanot
Loki tiedoissa näkyy ensiksi ip-osoite josta haku on tullut (127.0.0.1 – – ),  päivämäärä, kellonaika sekä utc-aika ([04/Feb/2018:19:32:09 +0200] ), asiakkaan pyyntö serveriltä (“GET /~ilkkaa/ HTTP/1.1” ), pyynnön status ja tiedon koko joka lähetetään asiakkaalle (404 498) (4- alkuiset ovat epäonnistuneita ja 2- alkuiset ovat onnistuneita pyytöjä), sivu josta kyseiselle sivulle on saavuttu (“-“) tämä on tyhjä sillä kyseiselle sivulle ei ole tultu minkään linkin kautta, lopuksi (“Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux x86_64; rv:58.0) Gecko/20100101 Firefox/58.0”) kertoo käyttäjän selaimen ja käyttöjärjestelmän tiedot, omalla koneella on firefox/58.0 versio sekä Linux 64- bittinen.
c) Tee virhe weppipalvelimella ajettavaan koodiin (esim PHP tai Python), etsi se lokista ja analysoi tuo lokirivi

Virhe merkintä löytyy ‘cd /var/log/apache2’ ‘tail -F error.log’:
[Sun Feb 04 20:24:42.912595 2018] [:error] [pid 19067] [client 127.0.0.1:36588] PHP Notice: Use of undefined constant error – assumed ‘error’ in /home/ilkka/public_html/index.php on line 20

Alussa Päivämäärä ja kellonaika ([Sun Feb 04 20:24:42.912595 2018]), prosessin tunnus ([pid 19067]), asiakkaan ip-osoite ([client 127.0.0.1:36588]), mikä virhe on tapahtunut (PHP Notice: Use of undefined constant error – assumed ‘error’ in /home/ilkka/public_html/index.php on line 20) virhe on index.php tiedostosta ajettavassa php-koodissa, rivillä 20. Kirjoitin koodiin oman merkinnän error lokiin ja se komento oli kirjoitettu väärin error.log(“ Your own error“), kun oikein kirjoitettuna se on error_log(“ Your own error“).

Loki merkintä oikein kirjoitettuna:
[Sun Feb 04 20:30:57.644617 2018] [:error] [pid 1302] [client 127.0.0.1:36662] Your own error

d) Tee virhe johonkin Apachen asetustiedostoon, etsi ja analysoi tuo rivi. Etsimiseen sopivat esimerkiksi Apachen omat lokit, syslog sekä ‘apache2ctl configtest’.

Ajan puutteen vuoksi To Be Continued…

 

Tätä dokumenttia saa kopioida ja muokata GNU General Public License (versio 2 tai uudempi) mukaisesti. http://www.gnu.org/licenses/gpl.html

Kurssisivu: http://terokarvinen.com/2017/aikataulu-%E2%80%93-linux-palvelimet-ict4tn021-7-ti-ja-6-to-alkukevat-2018-5-op

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s